Teollisuusperinne

Valkeakosken Teollisuusperinne ry

Vuonna 1949 toimintansa aloitti Valkeakosken Kirjapaino Osakeyhtiö, jonka sadasta osakkeesta lähes kaikki olivat Yhtyneiden Paperitehtaiden omistuksessa.

Osakeyhtiön perustamisen taustalla olivat erimielisyydet palkoista ja työehtosopimuksista. Jo ennen osakeyhtiön toiminnan virallista alkamista osa kirjapainon koneista siirrettiin virvoitusjuomatehdas Roine Oy:n tiloihin. Virallinen osakeyhtiön toiminnan aloittaminen hyväksyttiin kun kesällä 1948 kirjapainossa alkoi lakko, jonka pelättiin leviävän myös paperialan työntekijöiden keskuuteen.

Vuonna 1950 Roine Oy:n rakennus siirtyi kokonaan kirjapainon käyttöön ja myös painon konekantaa lisättiin. Kirjapainon tarkoitus oli tyydyttää paikallinen ja Yhtyneiden Paperitehtaiden tarve kirjapainotuotteille. Yhtyneiden lisäksi merkittävä asiakas oli Valkeakosken Sanomat. Vuonna 1957 Valkeakosken Sanomien julkaisuoikeus siirtyi kokonaan Kirjapaino Osakeyhtiölle.

1970-luvulla kirjapainolla meni hyvin ja muun muassa vuonna 1973 kirjapainossa painettiin noin 60 sanoma- ja aikakauslehteä. Myös uusia investointeja tehtiin. Vuosikymmenen puolivälissä lama kuitenkin alkoi vaikuttaa myös kirjapainon toimintaan ja sen toiminta alkoi olla tappiollista. Osakeyhtiö joutui myös maksamaan jälkiveroa vuosien 1971 – 1974 aikana tapahtuneiden verotarkastuksen virheiden takia.

Vuosikymmenen puolivälissä Valkeakosken Kirjapaino Osakeyhtiö alkoi myös tehdä yhteistyötä Hämeen Kirjapaino Oy:n kanssa. Lisäksi tehtiin selvitystä kirjapainon kehittämisen edellytyksistä. Vuosikymmenen lopussa Yhtyneiden Paperitehtaiden fuusiossa yhtiön omistuksessa ollut Printpoint Oy ja Jämsän Lehti Oy sulautettiin yhteen. Valkeakosken ja Hämeen kirjapainot jatkoivat Jämsän Lehti Oy:n nimellä.

Lisää muutoksia seurasi 1980-luvulla kun Yhtyneet Paperitehtaat myi Jämsän Lehden osakekantansa Tampereen Kirjapainolle, ja Valkeakosken kirjapaino yhdistettiin Valkeakosken Sanomat Oy:öön. Teknologian muuttuessa ja tietotekniikan yleistyessä Valkeakosken kirjapaino erikoistui lehtien ja suurten sarjojen painamiseen.

Vuonna 1995 Yhtyneet Paperitehtaat myi Valkeakosken Sanomat Oy:n osake-enemmistönsä Aamulehti-yhtymälle. Paperitehtaiden myymä yhtiö sisälsi myös kirjapainon. 1998 Aamulehti-yhtymä ja MTV-yhtymä yhdistyivät Alma Mediaksi ja 1999 Valkeakosken Kirjapainon toiminta lopetettiin pysyvästi.

Kirjapainon henkilökunnasta graafista alaa jäivät jatkamaan Painotuote Roulamo Oy, sekä Koskiprint Oy, joka kuitenkin lopetti toimintansa vuonna 2011.

Verna Antila