Teollisuusperinne

Valkeakosken Teollisuusperinne ry

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 6 muuta jäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

 

Hallitus 2021

 

puheenjohtaja Raimo Alarova

p. 0400 800972

raimo.alarova@vaao.fi

 

jäsen Kari Horsmalahti

p. 040 7362700

kari.horsmalahti@horsmalahti.fi

 

jäsen Ari Sirén

p. 040 5846510

ari.siren@upm.com