Teollisuusperinne

Valkeakosken Teollisuusperinne ry

Roine Oy

Roine Oy perustettiin vuonna 1940 johtaja Alfred Jozuan, isännöitsijä Samuel Krogiuksen, apteekkari Martti Paasikosken ja kauppias Oskari Salon toimesta. Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti vuoden 1941 alussa. Sen toimitilat olivat Jänismäellä eli nykyisen Kirjaskadun varrella

Roine Oy harjoitti tehdasliikettä panimo-, virvoitusjuoma-, makeis- ja säilyketeollisuuden alalla. Tehdas tuotti marmeladia, talouskaljaa, kivennäisvesiä ja limonadia. Henkilökuntaa yrityksessä oli noin 20–30, joista osa oli inkeriläisiä.

Vuonna 1944 yhtiö tuotti enää talouskaljaa, kivennäisvesiä ja limonadia. Henkilökuntaan kuuluneet inkeriläiset muuttivat takaisin Neuvostoliittoon välirauhansopimuksen tultua voimaan.

1947 kesällä Yhtyneet osti osan Roineen osakekannasta ja siirsivät Paperituotteen kirjapainokoneista suurimman osan virvoitusjuomatehtaan yläkertaan, josta he olivat vuokranneet tilat. Samalla Paperituote lupautui korvaamaan Roineelle vuokrattuihin tiloihin tarvittavat rakenteelliset muutokset kuten uudet portaat ja tavarahissin.

Marraskuussa 1947 yhtiön toimitusjohtajana perustamisesta lähtien toiminut Alfred Jozua kuoli. Jozua oli eronnut toimitusjohtajan tehtävistä saman vuoden toukokuussa.

1949 Roine Oy teki edustussopimuksen Mallasjuoma Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan Roine Oy sai myyntioikeuden I- ja III-veroluokan erikoisoluisiin Valkeakoskella sekä sen lähialueilla.

Vuonna 1951 Roine Oy:n myi kiinteistönsä kokonaan Valkeakosken Kirjanpaino Oy:lle. Kirjapainon sadasta osakkeesta Yhtyneet omisti 98. Kirjapainon tuotanto oli pääasiassa tarkoitettu Yhtyneiden oman kirjapainotuotteiden tarpeen täyttämiseen. Samana vuonna Roine lopetti talouskaljan ja virvoitusjuomien tuotannon.

Vuonna 1952 Roine Oy:n yhtiökokous päätti virallisesti purkaa yrityksen, sillä tuotanto oli lopetettu kannattamattomana ja osa koneistosta sekä yhtiön kiinteistöt oli myyty. Samana vuonna Roine Oy myi irtaimistonsa ja yhtiön edustusoikeudet Mallasjuoma Oy:ssä Hämeen Juoma Oy:lle.

Syksyllä 1952 käräjäoikeus käsitteli Roine Oy:n jättämää anomusta vuosihaasteesta. Anomus hyväksyttiin ja velkojat haastettiin saapumaan kihlakunnan oikeuteen tammikuussa 1954. Ainoana velkojana saapui Hämeen lääninhallitus, joka vaati Roine Oy:ltä maksamattomia veroja.

Käräjäoikeuden käsittelyiden väliin jääneen vuoden, 1953, yhtiö käytti jäljellä olevan omaisuuden ja saatavien realisointiin sekä yhtiön purkamiseen. 1953 päätettiin jakaa ennakko-osuutena 6 500 markkaa osaketta kohti.

Maaliskuussa 1954 pidetyssä Roine Oy:n yhtiökokouksessa päätettiin yhtiön jäljellä olevan omaisuuden jakamisesta. Jäljellä olevaa omaisuutta oli 826 020 markkaa, josta 26 020 jätettiin vuosihaastossa valvottujen verovarausten maksamista ja yhtiökokousten kuluja varten ja jäljelle jäänyt 800 000 jaettiin osakkeiden omistajille 800 markkaa osaketta kohden. Osakkeita oli tässä vaiheessa yhteensä 1 000.

Viimein vuonna 1963 Roine Oy oli suoriutunut kaikista veloistaan ja yhtiön hallitus päätti lahjoittaa yhtiön loput varat, 79,66 markkaa, Vapaussoturien Huoltosäätiölle.


Paavo Laurila