Teollisuusperinne

Valkeakosken Teollisuusperinne ry

Yhtiö sai alkusysäyksen kun Alpo Pollari kuuli kroonikoiden tarvitsemille ruokalapuille, ja etenkin niiden koneelliselle tuotannolle, olevan kysyntää. Pollari, joka oli tuolloin töissä Yhtyneillä Paperitehtailla, sai luvan perustaa kommandiittiyhtiö. Alpo Pollari rekisteröi Hypa ky:n 12.11.1981.

Hypa ky aloitti toimintansa Pollarin omassa autotallissa, mutta jo 1982 tuotannon konetta täytyi laajentaa, jolloin tarvittiin erillinen tila. Pollarin talon tontille rakennettiin koneelle oma halli. Toiminnan alkaessa tuotettiin kertakäyttöruokalappuja vain Kotkan tulosyksikköön.

1988 Hypa ky laajentui ja tuotevalikoima kasvoi. Pollari suunnitteli uuden koneen yhdessä poikansa Risto Pollarin kanssa ja alkoi etsimään uusia toimitiloja. Toimitilat vuokrattiin Lumikorven teollisuusalueelta. Kun uutta konetta asennettiin Lumikorven tiloihin jatkui tuotanto vanhoissa tiloissa vanhalla koneella, myöhemmin vanha kone siirrettiin myös uusiin tiloihin. Kun uusi kone saatiin käyntiin, tehtiin töitä vielä yhdessä vanhalla koneella kunnes uuden koneen käyntivarmuus parani.

Hypa ky:n siirryttyä uusiin toimitiloihin, joustettiin Kotkan tulosyksikössä yksinmyyntioikeudessa ja yhtiö sai luvan markkinoida tuotteitaan vientiin. Seurauksena Hypa ky:lle perustettiin sivukonttori Tampereelle, joka hoiti viennin. Konttori toimi ensin Risto Pollarin asunnossa ja myöhemmin Pekka Pollarin asunnossa.

1991 yhtiön laajenemista alettiin jälleen miettiä. Uusia tiloja varten hankittiin tontti Pispantallilta. Tontille rakennettiin halli, joka luovutettiin Alpo Pollarille 30.11.1992. Vuoden vaihteessa Hypa ky:stä tehtiin osakeyhtiö ja sen nimi muuttui Hypap Oy:ksi.

Samalla kun uutta hallia rakennettiin loppui tuotanto Kotkan tulosyksikössä GAS-Mäntän ostettua sen Yhtyneiltä Paperitehtailta. Hypap Oy sai kuitenkin jatkaa toimituksia GAS-Mäntälle samoilla ehdoilla. Koska yksinmyyntioikeus raukesi ja GAS-Mänttä ei sitä uusinut, teki Alpo Pollari uuden sopimuksen Tamron kanssa. Tamro sai yksinmarkkinoinnin ruokalapuille ja yhteistyö GAS-Mäntän kanssa lakkasi.

Kun Pekka Pollari muutti takaisin Valkeakoskelle, päätti Alpo Pollari antaa hänelle Hypap Oy:n prokurin. Tämä annettiin hänelle 15.11.1996. Samoihin aikoihin alettiin tähtäämään tehokkaammin ulkomaan markkinoille.

4.7.1997 Hypap Oy laajeni jälleen kun se osti Rastle ky:n. Rastle ky:n koneistoa varten rakennettiin lisää tilaa, joka valmistui vielä saman vuoden puolella.

2001 tapahtui sukupolvenvaihdos kun Pekka Pollarista tuli yrityksen toimitusjohtaja. Alpo Pollari teki kuitenkin vielä töitä yhdessä poikansa kanssa. 2000-luvulla alkaneen määrätietoisen vientiin panostamisen takia yrityksen liikevaihto kolminkertaistui.

Hypap Oy jatkaa toimintaansa vielä nykyäänkin. Siellä työskentelee noin 40 henkilöä. Hypap Oy on ollut mukana Ketään ei irtisanota -kampanjassa 2009 ja on voittanut Vuoden työnantaja 2010 -palkinnon ja valittu 2010 Vuoden pirkanmaalaiseksi yrittäjäksi.

 

Paavo Laurila