Teollisuusperinne

Valkeakosken Teollisuusperinne ry

Cabassi on Valkeakoskelle perustettu paperikasseja valmistava yritys. Yrityksen perustaja, Jussi Henttonen, on kotoisin Hämeenlinnasta ja hän opiskeli Helsingin yliopistossa metsänhoitajaksi. Valmistuttuaan hän aloitti työt paperimyyjänä ja myi suomalaisten paperitehtaiden tuotteita maailmalle. Siellä ollessaan hänen silmäänsä pisti paperista valmistetut kassit. Pitkäaikainen matkustaminen alkoi kuitenkin käydä raskaaksi, joten Henttonen halusi perustaa oman yrityksen. Suomessa ei silloin ollut yrityksiä, jotka olisivat valmistaneet paperikasseja, joten Henttonen sai idean aloittaa paperikassien valmistamisen itse. Vuonna 1985 Henttonen perusti virallisesti yrityksensä ja sen nimeksi tuli Cabassi. 

Henttonen aloitti paperikassien valmistamisen autotallissaan ihan käsin. Prototyyppien tekoon hän käytti muun muassa lusikan pyöreää vartta paperikassien taitosten tekemisessä. Cabassin tehdashallia aloitettiin rakentamaan samana vuonna, kun yritys perustettiin. Valkeakosken kaupunki rakennutti tehtaan ja antoi sen aluksi Henttoselle vuokralle. Kuitenkin vuosien myötä Henttonen lunasti hallin itselleen. Tehtaan sijainniksi Valkeakoski oli hyvä paikka, sillä Valkeakoski oli tunnettu paperikaupunkina Yhtyneiden paperitehtaiden ansiosta. Tämän myötä esimerkiksi raaka-aineita on saatu läheltä. 

Aluksi paperikasseja valmistettiin monivaiheisesti puhtaana käsityönä, mikä oli hyvin hidasta. Henttonen kehitteli erilaisia apukoneita nopeuttamaan paperikassien valmistamista, mutta se oli silti liian hidasta. Tuotannon nopeuttamiseksi Henttonen päätti investoida automaattiseen kassikoneeseen. Näin paperikasseja pystyttäisiin tuottamaan enemmän ja niiden hintaa saataisiin alennettua, sillä kokonaan käsintehdystä paperikassista oli pakko pyytää korkea hinta. Automaattikoneen löytäminen oli vaikeaa, mutta lopulta sellainen löydettiin Japanista vuonna 1990. Automaattikone valmisti paperikassin puolivalmiiksi, joten se piti viimeistellä käsityöllä. 

Cabassin alku oli lähtenyt hyvin käyntiin, kunnes vuosina 1993-1995 Suomessa ollut lamakausi aiheutti taloudellisia vaikeuksia. Koneinvestointiin otettu laina alkoi käydä raskaaksi. Monet yritykset ottivat rahamarkkinoiden vapauduttua ns. valuuttalainaa, joka koitui devalvaation myötä heidän kohtaloksi. Henttonen ei kuitenkaan ottanut kaikkea lainaa muissa valuutoissa, vaan otti noin puolet lainasta markoissa. Tämä lopulta säästi yrityksen mahdolliselta konkurssilta. 1990-luvun loppupuolella taloudellinen tilanne vakiintui ja yrityksen toiminta jatkui. Muun muassa messut ja tapahtumat auttoivat pääsemään yli lamasta, sillä niihin saatiin myytyä paljon paperikasseja. 

Vuonna 2003 Henttonen alkoi miettimään yrityksensä tulevaisuutta. Ensin hän pohti yrityksen myymistä, mutta päätyi kuitenkin kehittämään sitä eteenpäin. Tätä hän ei kuitenkaan halunnut tehdä yksin, joten hän kysyi poikaansa, Joona Henttosta, mukaan yrityksen pyörittämiseen. Joona suostui ja pian he investoivat uuteen täysautomaattiseen kassikoneeseen. Uusi kassikone valmisti paperikassit alusta loppuun, mikä mahdollisti nopeamman tuotannon, hintojen alentamisen ja suuremman asiakaskunnan palvelemisen. Kassikoneen hankkimisen myötä tehdashallia piti laajentaa. Uuden koneen käyttöönotto oli hankala ja hidas, mutta investointi oli kuitenkin tärkeä. Henttonen on jälkeenpäin pohtinut, että jos investointia ei olisi tehty, niin yrityksen matka olisi päättynyt.

Toisen sukupolven tultua yrityksen toimintaan mukaan, Jussi jatkoi tuotannon hoitamista normaalisti, kun taas Joona vastasi myynnistä ja mainonnasta. Tämän myötä Helsinkiin perustettiin toimisto, joka toimii myyntikonttorina. Lopulta vuonna 2010 65-vuotias Jussi päätti jäädä eläkkeelle, joten toimitusjohtajan asema siirtyi Joonalle. Jussi jäi eläkkeelle täyspäiväisestä työstä, mutta hoiti vielä yrityksen taloudellisia asioita. Kokonaisuudessaan eläkkeelle jääminen ei tuottanut muutoksia yrityksen toiminnassa. Samassa yhteydessä tehtaalle palkattiin tuotantokoordinaattori. Muita uudistuksia oli mm. pienpainatukset eli valmiiden paperikassien päälle painettiin kuvia ja tekstiä. Tehdashallia piti myös taas laajentaa.

Vuoteen 2019 asti tehdashallissa oli ollut kaksi kassikonelinjaa: puolivalmiita kasseja tekevä ja kokonaan valmiita kasseja tekevä. Puolivalmiita kasseja tekevä kassikone nähtiin turhana, joten sen tilalle tarvittiin toinen kokonaan valmiita kasseja tekevä kassikone. Uuteen kassikoneeseen investoitiin ja vanha kassikone myytiin pois. Uutena ominaisuutena uusi kassikonelinja pystyy valmistamaan lisäksi Cabassi flat -paperikassiakasseja, joissa on litteä kannike. 

Cabassi on aina ollut riippuvainen yleisesti vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta. Negatiiviset ilmiöt, kuten 1990-luvun lama tai COVID-19 -pandemia, eivät ole kuitenkaan haitanneet liikaa kotimaisen tuotannon takia. Cabassin näkökulmasta tulevaisuus näyttää hyvältä ja siihen voi suhtautua luottavaisin mielin. Luottamus siihen, että tilanteet tasaantuvat ja yritystä päästään kehittämään eteenpäin, on suuri. Kotimainen ja vastuullinen tuotanto on ollut ja tulee varmasti olemaan eduksi, sillä sitä nykyinen asiakaskunta arvostaa suuresti.  

Jimi Niemi