Teollisuusperinne

Valkeakosken Teollisuusperinne ry

Anpap Oy perustettiin 2002 Walkisoftin perustalle, kun se myytiin UPM-Kymmene-fuusion jälkeen vuonna 1999 amerikkalaiselle Buckeye Technologies Inc. -yhtiölle. Walkisoftin ostamisen jälkeen Buckeye:sta tuli suurin Airlaidin tuottaja maailmassa. Anpap Oy keskittyy Airlaid eli kuivaraunaus -teknologiaan. Kuivarainauksessa muodostetaan kuiduista jatkuvia rainoja, joissa ilma toimii välinaineena. Lopputulos on kangasmainen paperi, jossa kuidut sidotaan toisiinsa joko kemikaalien, mekaanisen- tai lämpöenergian avulla.

Anpap tuottaa valmiita Airlaid -tuotantolinjoja ja -pilottilinjoja. Yrityksen linjoja on viety maailmanlaajuisesti Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan, mutta Anpap on toimittanut koneita myös kotimaisille toimijoille kuten esimerkiksi vuonna 2007 käynnistyneelle Lacell Oy:lle.

Valmiiden tuotantolinjojen lisäksi Anpap kehittää ja päivittää jo olemassa olevaa Airlaid -teknologiaa. Se toimittaa muun muassa uusia ja kehittyneempiä komponentteja sekä suunnittelu työkaluja. Anpap mainostaa sen asiakkaiden saavan heidän avullaan tehostettua tuotantoaan, nostamaan tuotanto kapasiteettiaan, laskemaan energiatarpeita ja päästöjä sekä nostamaan kuivarainaustuotteiden laatua. Lisäksi Anpap tarjoaa konsultointia ja insinööritaitoa asiakkailleen.

Anpap työllisti vuonna 2021 yksitoista henkilöä ja sen liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa.

Paavo Laurila